Kiểm tra tiếng Anh miễn phí

BOLT
Bài kiểm tra xếp lớp

Bài kiểm tra tiếng Anh trực tuyến của Bridge

100 câu hỏi chia thành 4 phần
65 phút để hoàn thành

Phần Câu hỏi Thời lượng
Phần 1: Nghe hiểu 20 câu hỏi 10 phút
Phần 2: Từ vựng 20 câu hỏi 10 phút
Phần 3: Ngữ pháp 20 câu hỏi 20 minutes
Phần 4: Đọc hiểu 20 câu hỏi 15 phút
TỔNG CỘNG 100 câu hỏi 65 phút

Bài kiểm tra tiếng Anh

Bài kiểm tra này nhằm mục đích xác định trình độ ngôn ngữ của bạn để đánh giá mức độ thành thạo, trình độ đạt được và khả năng. Bạn sẽ được kiểm tra về các kỹ năng nghe, từ vựng, ngữ pháp và đọc hiểu. Sau khi xem kết quả, bạn có thể đối chiếu với các bài kiểm tra tiếng Anh tiêu chuẩn khác tại đây Nhấp vào đây.


Vui lòng hoàn thành biểu mẫu bên dưới để bắt đầu bài kiểm tra:

Newsletter

Đăng ký để nhận bản tin Cầu Đại nhận được lời khuyên hữu ích tiếng Anh, tư vấn chuẩn bị đại học, thông tin chương trình, và nhiều hơn nữa!

Quay lại đầu trang