Chương trình tiếng Anh học thuật

Chương trình tiếng Anh học thuật


Chương trình tiếng Anh học thuật của BridgePathways là một khóa học chuyên sâu và toàn diện được thiết kế để giúp bạn có thể thành công tại trường đại học ở Mỹ.

KHẢ NĂNG HỌC THUẬT SẴN SÀNG

Với tư cách là sinh viên trong chương trình tiếng Anh học thuật tại BridgePathways, bạn sẽ tiếp thu được các kỹ năng tiếng Anh cần thiết để thành công trong một môi trường học thuật. Chương trình giảng dậy của chúng tôi được thiết kế nhằm giúp bạn phát triển khả năng thành thạo tiếng Anh thông qua bốn kỹ năng giao tiếp — đọc, viết, nói và nghe— trong khi vẫn củng cố chiến lược và kỹ năng học tập của bạn.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẬY

Bạn sẽ nhanh chóng học được từ phương pháp tiếp cận lấy sinh viên làm trung tâm hướng đến mục đích giao tiếp trong tất cả các lớp học của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn bạn hãy tích cực tham gia vào các hoạt động, thảo luận và dự án. Chúng tôi khuyến khích sinh viên của mình liên tục thực hành tiếng Anh trong khi vẫn thực hiện các nhiệm vụ học thuật khác nhau.

HÒA NHẬP VỀ KHÍA CẠNH VĂN HÓA VÀ XÃ HỘI

Là sinh viên của BridgePathways, bạn sẽ có trải nghiệm về hòa nhập văn hóa và xã hội cần thiết để cảm thấy thoải mái khi sinh hoạt và tích cực tham gia môi trường cộng đồng và trường học tại Hoa Kỳ.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC DỰA TRÊN CHỦ ĐỀ

Mỗi tuần, bạn sẽ được học một chủ đề khác nhau. Các chủ đề có liên quan đến các lĩnh vực chung của chương trình nghiên cứu cấp đại học và như nhau ở tất cả các lớp học. Cách tiếp cận theo chủ đề này cho phép bạn phát triển cả kỹ năng về ngôn ngữ và hiểu biết nội dung.

CHỈ SỬ DỤNG TIẾNG ANH

Để tối đa hóa trải nghiệm học tập của bạn, chúng tôi có chính sách chỉ sử dụng tiếng Anh ở cả trong và ngoài giờ học. Chúng tôi yêu cầu các sinh viên từ cùng một kiến thức nền về ngôn ngữ cố gắng chỉ giao tiếp bằng tiếng Anh.

TÀI LIỆU ĐÁNG TIN CẬY

Bạn sẽ được học tập với một chương trình học bao gồm sự kết hợp giữa các tài liệu từ National Geographic™ và các nguồn khác được viết dành cho người sử dụng tiếng Anh bản ngữ. Bằng cách sử dụng các tài liệu này, bạn sẽ có thể phát triển và hiểu cách thức giao tiếp bằng chữ viết và lời nói đáng tin cậy.

PHÂN TÍCH VÀ TƯ DUY NGHIÊM TÚC

Ngoài việc giúp bạn đặt được mục tiêu ngôn ngữ, chúng tôi còn giúp bạn phát triển kỹ năng phân tích và tư duy nghiêm túc. Các kỹ năng quan trọng này là một phần không thể tách rời trong chương trình học của chúng tôi.

NHIỆM VỤ THỰC TIỄN

Bạn sẽ phải chuẩn bị kỹ cho các bài tập bạn sẽ làm trong trường cao đẳng với các nhiệm vụ chúng tôi giao. Bạn sẽ tham gia thảo luận và tranh luận, tham gia buổi thuyết trình chính thức và không chính thức, thực hiện nghiên cứu, viết bài luận dựa trên nguồn văn bản và việc nghe giảng.

BridgePathways cấp

BridgePathways sử dụng Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) khi xác định mức độ thành thạo tiếng Anh.

Cấp Cấp độ theo CEFR TOEFL iBT IELTS
Cấp 0 A1-A1+ 0 - 31 0 - 4.0
Cấp 1 A1+ -2 32 - 43 5.0
Cấp 2 A2 - A2+ 44 - 56 5.0
Cấp 3 A2+ - B1 57 - 62 5.5
Cấp 4 B1 - B1+ 63 - 68 5.5
Cấp 5 B1+ - C1+ 69+ 6.0+
*Equivalencies for reference only

NGƯỜI HỌC TỰ GIÁC

Phương thức giảng dạy của chúng tôi khuyến khích sinh viên trở thành người học tự giác và tư duy một cách độc lập. "Tìm hiểu phương pháp học" là một trong số các kỹ năng quan trọng bạn cần có khi theo đuổi chương trình học cấp bằng tại các trường đại học của Hoa Kỳ.

Lịch biểu thông thường

Các ca học được phân bố từ 8:15 SA đến 2:15 CH, từ thứ Hai đến thứ Năm. Vào thứ Sáu, giờ học bắt đầu từ 9:00 SA đến 12:00 CH.

08:15 - 10:30 Kỹ năng nói và Nghe
10:30 - 12:00 Kỹ năng viết
12:45 - 14:15 Kỹ năng đọc

Newsletter

Đăng ký để nhận bản tin Cầu Đại nhận được lời khuyên hữu ích tiếng Anh, tư vấn chuẩn bị đại học, thông tin chương trình, và nhiều hơn nữa!

Quay lại đầu trang