Academic English Tuition and Start Dates

All Bridge university partners offer on-campus intensive English programs. You will find information below about all our locations; feel free to check out a specific location’s page for more detailed information.


Academic English tuition and start dates

Location 2020  
Học kỳ TUITION
Capital University* 15 weeks (20 hours per week) $6880
BridgeEnglish Denver, Colorado Mesa University, Husson University, Metropolitan State University of Denver** 10 weeks (20 hours/week) $3600
Jefferson (Philadelphia University + Thomas Jefferson University) 8 tuần (24 giờ mỗi tuần) $3811
10 weeks (20 hours/week) $3970

*English instruction is provided by Capital University ESL program, not by Bridge Education Group.

**For Colorado Mesa University, Husson University, and Metropolitan State University of Denver, the Academic English Program takes place at BridgeEnglish Denver


Term Start Dates*
Capital University BridgeEnglish Denver, Colorado Mesa University, Husson University,
Metropolitan State University of Denver**
2020 2020
 • January 6
 • August 24
 • 15 weeks
 • 15 weeks
 • February 10
 • April 20
 • June 29
 • September 8
 • November 16
 • 10 Weeks
 • 10 Weeks
 • 10 Weeks
 • 10 Weeks
 • 10 Weeks
Jefferson (Philadelphia University + Thomas Jefferson University)
2020
 • January 6
 • March 16
 • May 18
 • August 17
 • October 19
 • 8 Weeks
 • 8 Weeks
 • 10 Weeks
 • 8 Weeks
 • 8 Weeks

*Term start dates subject to vary by a few days.

NGHỈ LỄ CỦA SINH VIÊN
  2020
 • Ngày đầu năm mới
 • Ngày Martin Luther King*
 • Presidents' Day**
 • Ngày tưởng niệm chiến sĩ trận vong
 • Independence Day Observation
 • Ngày Lễ lao động
 • Ngày Lễ tạ ơn
 • Christmas
 • January 1
 • January 20
 • February 17
 • May 25
 • July 3
 • September 7
 • November 26 - 27
 • December 25

*Tất cả các trung tâm đều nghỉ vào ngày lễ Martin Luther King trừ Denver.
**Presidents' Day is observed at the Denver center only.


PHÍ VÀ DỊCH VỤ KHÁC
MỤC GIÁ (USD)
 • Phí đăng ký
 • Gửi thư bảo đảm I-20
 • Lớp ESL tư
 • Materials and Resources Fee
 • $155
 • $97
 • 79 $ mỗi giờ
 • $199 per term

For more information on Bridge Terms and Conditions for Intensive English Programs, you can bấm vào đây.

Housing options vary by location, and may include on-campus student residences, home-stays and hotels. You can contact us to find out what options are available to you.


Newsletter

Đăng ký để nhận bản tin Cầu Đại nhận được lời khuyên hữu ích tiếng Anh, tư vấn chuẩn bị đại học, thông tin chương trình, và nhiều hơn nữa!

Quay lại đầu trang