Academic English Tuition and Start Dates

All Bridge university partners offer on-campus intensive English programs. You will find information below about all our locations; feel free to check out a specific location’s page for more detailed information.


Academic English tuition and start dates

Location 2018 / 2019  
Học kỳ TUITION
Capital University* 12 weeks (25 hours per week) $6590
15 weeks (20 hours per week) $6590
BridgeEnglish Denver, Colorado Mesa University, Husson University, Metropolitan State University of Denver** 10 weeks (20 hours/week) $3600
Jefferson (Philadelphia University + Thomas Jefferson University) 8 tuần (24 giờ mỗi tuần) $3811
10 weeks (20 hours/week) $3970

*English instruction is provided by Capital University ESL program, not by Bridge Education Group.

**For Colorado Mesa University, Husson University, and Metropolitan State University of Denver, the Academic English Program takes place at BridgeEnglish Denver


Term Start Dates*
Capital University BridgeEnglish Denver, Colorado Mesa University, Husson University,
Metropolitan State University of Denver**
2018 2018 2019  
 • January 4
 • May 9
 • August 14
 • 15 weeks
 • 12 weeks
 • 15 weeks
 • January 2
 • March 12
 • May 21
 • July 30
 • October 8
 • December 17
 • February 25
 • May 6
 • July 15
 • September 23
 • December 2
 • 10 Weeks
 • 10 Weeks
 • 10 Weeks
 • 10 Weeks
 • 10 Weeks
 • 10 Weeks
Jefferson (Philadelphia University + Thomas Jefferson University)
2019
 • March 18
 • May 20
 • August 19
 • October 21
 • 8 Weeks
 • 10 Weeks
 • 8 Weeks
 • 8 Weeks

*Term start dates subject to vary by a few days.

NGHỈ LỄ CỦA SINH VIÊN
  2018 2019
 • Ngày đầu năm mới
 • Ngày Martin Luther King*
 • Presidents' Day**
 • Ngày tưởng niệm chiến sĩ trận vong
 • Ngày Lễ độc lập
 • Ngày Lễ lao động
 • Ngày Lễ tạ ơn
 • Christmas
 • January 1
 • January 15
 • February 19
 • May 28
 • July 4
 • September 3
 • November 22 - 23
 • December 25
 • January 1
 • January 21
 • February 18
 • May 27
 • July 4
 • September 2
 • November 28 - 29
 • December 25

*Tất cả các trung tâm đều nghỉ vào ngày lễ Martin Luther King trừ Denver.
**Presidents' Day is observed at the Denver center only.


PHÍ VÀ DỊCH VỤ KHÁC
MỤC GIÁ (USD)
 • Phí đăng ký
 • Gửi thư bảo đảm I-20
 • Lớp ESL tư
 • Materials and Resources Fee
 • $155
 • $97
 • 79 $ mỗi giờ
 • $199 per term

For more information on Bridge Terms and Conditions for Intensive English Programs, you can bấm vào đây.

Housing options vary by location, and may include on-campus student residences, home-stays and hotels. You can contact us to find out what options are available to you.


Newsletter

Đăng ký để nhận bản tin Cầu Đại nhận được lời khuyên hữu ích tiếng Anh, tư vấn chuẩn bị đại học, thông tin chương trình, và nhiều hơn nữa!

Quay lại đầu trang