Tư vấn về Trường đại học

Hỗ trợ toàn diện

From our first call to your graduation, Bridge will be with you every step of the way. Our Program Advisors will take the time to understand your needs and provide personalized advice.

Chuyên gia về Hỗ trợ Quốc tế


Các nhân viên đa ngôn ngữ của BridgePathways là những chuyên gia trong lĩnh vực hỗ trợ sinh viên quốc tế với thâm niên hướng dẫn hơn 25 năm. Bạn sẽ có cố vấn học tập riêng để:
  • • Tìm ra những giải pháp phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.
  • • Giúp bạn nghiên cứu và lựa chọn trường.
  • • Đưa ra lời khuyên trước khi bạn đến Mỹ để bạn biết điều gì ở phía trước.
  • • Giải thích chi tiết toàn bộ quy trình xin visa.
  • • Đảm bảo cho bạn hòa nhập hoàn toàn với văn hóa Mỹ.
  • • Duy trì chính sách hỗ trợ 24/7 để bạn có thể xin lời khuyên khi cần.
  • • Cung cấp hỗ trợ tại nước sở tại, nơi có văn phòng của Bridge.
  • • Giúp bạn kết nối với các sinh viên quốc tế và cung cấp các công cụ để duy trì những kết nối này.

Newsletter

Đăng ký để nhận bản tin Cầu Đại nhận được lời khuyên hữu ích tiếng Anh, tư vấn chuẩn bị đại học, thông tin chương trình, và nhiều hơn nữa!

Quay lại đầu trang