Đơn đăng ký ban đầu

The Bridge Advantage

DIRECT ENTRY AND CONDITIONAL ADMISSION

Degree-seeking students may apply for direct entry or conditional admission at both the undergraduate and graduate levels.

NO TOEFL REQUIRED

After successful completion of the Intensive English Program our university partners will grant graduates TOEFL/IELTS waivers.

SCHOLARSHIPS

Bridge university partners offer competitive scholarships for international students.

ON-CAMPUS

Bridge university partners offer on-campus ESL courses for degree-seeking students. You can quickly immerse yourself in campus life.

Contact Us

You can contact us at any time with questions regarding studying in the U.S.!

  • Toll-free: 1 844 396 5336
    Worldwide: +1 303 785 8891
  • bridge-advisor
  • BridgePathways.Admissions
  • +1 720 382 8184
  • BridgePathways Headquarters 600 South Cherry Street, Suite 520 Denver, CO 80246, USA

Newsletter

Đăng ký để nhận bản tin Cầu Đại nhận được lời khuyên hữu ích tiếng Anh, tư vấn chuẩn bị đại học, thông tin chương trình, và nhiều hơn nữa!

Quay lại đầu trang