Chương trình bắt đầu đại học sớm

Sinh viên của BridgePathways® tại BridgeEnglish, Denver có thể bắt đầu tích lũy tín chỉ tại trường đại học đồng thời hoàn tất khóa học tiếng Anh học thuật, tất cả ngay tại trung tâm ngôn ngữ của chúng tôi.

Điều này giúp sinh viên tiết kiệm thời gian và tiền bạc vì họ có thể tích lũy tín chỉ hệ đại học và sau đại học bằng cách tham gia các khóa học được cung cấp tại BridgeEnglish, Denver. Quan hệ đối tác của chúng tôi với Trường cao đẳng bang Chadron, một địa điểm của BridgePathways giúp bạn có thể bắt đầu việc học đại học của mình cho dù đích cuối cùng của bạn là gì đi chăng nữa.

Bắt đầu chương trình sớm tại trường đại học giúp bạn tận dụng lợi thế học phí hấp dẫn tại trường cao đẳng bang Chadron. Các khóa học được cung cấp thông qua chương trình này được chọn lựa riêng cho việc học chuyển tiếp sang CSC hoặc chương trình cấp bằng khác do đây là tổ chức được công nhận trong phạm vi toàn khu vực.

Sinh viên trình độ nâng cao tại BridgePathways ở Denver có thể tận dụng được chương trình tuyệt vời này với ngày bắt đầu chương trình sẽ liên tục trong năm. Một số khóa học chúng tôi đã cung cấp là:

  • American National Government (Chính phủ quốc gia Mỹ) (cấp đại học)
  • Các nguyên lý cơ bản của giao tiếng bằng lời nói (cấp đại học)
  • Năng lực lãnh đạo hiệu quả (cấp sau đại học)

Newsletter

Đăng ký để nhận bản tin Cầu Đại nhận được lời khuyên hữu ích tiếng Anh, tư vấn chuẩn bị đại học, thông tin chương trình, và nhiều hơn nữa!

Quay lại đầu trang