Liên hệ


You can contact us at any time with questions regarding studying in the U.S.!

  • Toll-free: +1 888 668 7318 | Worldwide: +1 303 777 7783
  • bridge-advisor
  • BridgePathways.Admissions
  • +1 720-220-2990
  • BridgePathways Headquarters
    225 East 16th Avenue, Suite 120
    Denver, CO 80203

Tôi muốn học tiếng Anh học thuật tại BridgePathways:

Newsletter

Đăng ký để nhận bản tin Cầu Đại nhận được lời khuyên hữu ích tiếng Anh, tư vấn chuẩn bị đại học, thông tin chương trình, và nhiều hơn nữa!

Quay lại đầu trang