Liên hệ


You can contact us at any time with questions regarding studying in the U.S.!

 • Toll-free: 1 844 396 5336
  Worldwide: +1 303 785 8891
 • bridge-advisor
 • BridgePathways.Admissions
 • +1 720-220-2990
 • BridgePathways Headquarters
  225 East 16th Avenue, Suite 120
  Denver, CO 80203

Tôi muốn học tiếng Anh học thuật tại BridgePathways:

Newsletter

Đăng ký để nhận bản tin Cầu Đại nhận được lời khuyên hữu ích tiếng Anh, tư vấn chuẩn bị đại học, thông tin chương trình, và nhiều hơn nữa!

Quay lại đầu trang